65 са офертите за проектиране при ремонта на над 111 км планински пътища в област Смолян

65 са офертите за проектиране при ремонта на над 111 км планински пътища в област Смолян

Отворени са офертите в обявените обществените поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 111 км второкласни и третокласни републикански пътища в област Смолян. Сред тях са трасето от язовир Доспат до гр. Девин и пътят за Националната астрономическа обсерватория в Рожен.

15 са офертите за изработването на технически проект за ремонта на 31,5 км от пътя II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци. Те са на:

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД;

„РУТЕКС“ ООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

„ИСА 2000“ ЕООД;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

„Инфра про консулт“ ООД

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Второкласното трасе е основната пътна артерия в област Смолян. Отсечката преминава през 9 населени места в планински терен. Индикативната стойност на поръчката за изработване на техническия проект е 629 740 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

13 са отворените оферти за проектиране при основния ремонт на 46,3 км от път III-197 Доспат – Борино – Тешел – Девин. Те са на:

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

„РУТЕКС“ ООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

ДЗЗД „Транслогистика” с участници „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД и „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

ДЗЗД „ИСА РПМ“, в което са „ИСА 2000“ ЕООД и „БКС“ ЕООД;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

„Инфра про консулт“ ООД;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Третокласният път е единствената пряка връзка между областите Смолян и Благоевград. Той е с важно значение и за развитието на туризма в региона, тъй като по него се осигурява достъп до „Ягодинската пещера“ и пещерата „Дяволско гърло“, както и до с. Триград и Триградското ждрело. Участъкът, който е включен в обществената поръчка, е от района на язовир „Доспат“ до разклона за кв. „Настан“ на родопския град Девин, който е на над 1200 метра надморската височина. Прогнозната стойност на поръчката е 925 540 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 дни.

20 са офертите за проектирането на основния ремонт на 29,6 км от пътя III-8683 Чокманово – Смилян – Арда – Горна Арда. Отворените оферти са на:

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

„ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;

Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД;

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

„Инфраструктурно проектиране III-8683“ ДЗЗД, с участници: „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД и „РУТЕКС“ ООД;

„ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

„Пътно поддържане и стрителство – 2009“ ЕООД;

Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ ІІІ-8683“, в което влизат „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;

„ИСА 2000“ ЕООД;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

„Инфра про консулт“ ООД;

„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Отсечката е единствената пътна връзка на шестте населени места, през които преминава: Чокманово, Смилян, Могилица, Бяла река, Арда и Горна Арда. Индикативната стойност на поръчката за изработването на техническия проект е 593 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 дни.

17 са офертите за проектирането на основния ремонт на пътя до Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Офертите са на:

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД;

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

„ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;

„Инфраструктурно проектиране III-8612“ ДЗЗД, с участници: „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД и „РУТЕКС“ ООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

„Пътно поддържане и стрителство – 2009“ ЕООД;

ИСА 2000“ ЕООД;

ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

„Инфра про консулт“ ООД;

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Отсечката е с дължина 3,6 км и започва от кръстовището с път III-861 и завършва при обсерваторията. Прогнозната стойност на поръчката за проектиране на ремонта е 72 600 лв. без ДДС, а срокът е 60 дни.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности, както и на строителен надзор.

Вирни се горе