640 млн. лв. ще бъдат разпратени на фирмите за пътно поддържане

 640 млн. лв. ще бъдат разпратени на фирмите за пътно поддържане

Очаква се да бъдат разплатени близо 640 млн. лв. към фирмите за пътно поддържане за периода 2021 г. за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Това съобщи вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на днешния парламентарен контрол.

В резултат на работата на комисията досега, очаквам тя да излезе с решение, с което 129 млн. лв., свързани с дейности по маркировка, знаци, мантинели да бъдат изплатени. Предвид това, че проверката на сертификатите ще отнеме повече време, а на фирмите ще им е тежко да посрещат този голям дълг и в същото време да продължат да поддържат пътищата, имаме съгласие да се разплати 50% от оставащата наддоговорена сума. Това е около 509 млн. лв. допълнително над тези 129 млн. лв., съобщи още Гроздан Караджов.

Следващата седмица трябва да има решение на комисията и необходимата сума ще бъде осигурена с постановление на Министерския съвет. Комисията ще разпише колко трябва да се плати към всяка фирма, допълни вицепремиерът. Решението ще е на базата на обективни критерии. В сключените през октомври и ноември 2021 г. споразумения с пътноподдържащите фирми падежът на задълженията по договорите изтича в средата на 2022 г.

1 – 1,2 млрд. лв. струва годишно нормалното поддържане за пътищата. Толкова сме заложили в бюджета за тази година. Заложените в договорите от м.г. 250 млн. лв. са многократно надхвърлени. Освен, че са извършвани типичните текущи ремонти, по тези договори са правени и основни ремонти. Те не са процедирани по законовия ред за строителни обекти и за тях не са получени разрешения за строеж. Наддоговорените средства за текущ ремонт м.г. са близо 1,2 млрд. лв. Заедно с недовършената работа цялата сума е в размер на над 2 млрд. лв., обясни Караджов.

Вирни се горе