61 пожара през декември, спасени са един човек, 68 сгради и над 230 дка гори

61 пожара през декември,  спасени са един човек, 68 сгради и над 230 дка гори

През последния месец на 2016 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 88 произшествия, от които 61 пожара, 18 пъти оказване на техническа помощ и са проведени 9 аварийно-спасителни дейности, получени са 2 лъжливи сигнала.

От възникналите пожари, 11 са с нанесени материални загуби. В следствие на това е повредено имущество на две домакинства, опушени са 335 кв. м. стени, покривна конструкция – 331 кв.м., мебели – 6 броя, унищожени са 500 бали фураж, повредени са масивни складови и спомагателни постройки, унищожено е едно МПС.

При извършените пожарогасителни и спасителни дейности е спасено: един човек, сгради – 68 броя, гора смесена – 230 дка, иглолистна гора – 11 дка, контейнери за смет – 8 броя, леки автомобили – 2 броя и пчелни кошери – 25 броя.

Пожарите са възникнали в следствие на: непочистен комин – 31; небрежност при боравене с открит огън – 22; техническа неизправност – 4; възникнало късо съединение – 3; скъсан далекопровод – 1.

Регионална дирекция „ПБЗН“ – гр. Смолян припомня на гражданите, че е необходимо да спазват правилата за пожарна безопасност при експлоатацията на отоплителни уреди в домакинствата:

-Изхвърлянето на пепел и жарава от печките с твърдо гориво да се извършва на обезопасени места;

-Да използват само изправни и стандартни отоплителни уреди;

-Да не оставят без наблюдение включени отоплителни уреди и същите да се експлоатират съгласно инструкциите на производителя;

-Комините да се почистват само с механични средства.

При забелязване признаци на пожар или други опасности, в които се застрашава живота на хората незабавно звънете на телефон 112!

Вирни се горе