57 сигнала за нарушаване на нощната тишина за два месеца

57 сигнала за нарушаване на нощната тишина за два месеца

На 57 сигнала за нарушения на Закона за защита от шума на околната среда са реагирали служители на Областна дирекция на МВР – Смолян през м. юли

Традиционно през летните месеци ескалират оплакванията за силен шум и нарушаване на нощната тишина от обществени заведения и частни тържества, организирани на открити терени. Тези сигнали са сред най-често подаваните в полицията, като в част от случаите в една нощ за един и същи обект/място са получени множество сигнали, а в други случаи при пристигане на място служителите не констатират нарушение.

За месеците юни и юли в ОДМВР – Смолян са постъпили общо 74 /от тях 17 за м. юни 57 за м. юли/сигнала за нарушаване на нощната тишина, като 66 са за нарушения на чл. 16а от Закона за защита от шума на околната среда, свързани с генериране на шум от различни източници във времевите периоди на денонощието 14.00 ч. – 16.00 ч. и 23.00 ч. – 8.00 ч. По – голяма част от случаите са свързани със звучене на силна музика по време на частни празненства. При последвалите проверки, устно и/или писмено по чл.65 от ЗМВР са предупредени 49 лица, съставени са 15 акта по наредбите за общините и 1 акт по Закона за защита от шума на околната среда.

Текстовете в този закон забраняват озвучаване на открити площи и зони в територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14:00 до 16:00 ч. и от 23:00 до 8:00 ч. За същия период се забранява излъчването на шум и при строителство.

За нарушение на разпоредбите законодателят предвижда физическите лица да се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци да се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв. При повторно нарушение физическите лица ще се наказват с глоби от 2000 лв. до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци ще се налага имуществена санкция в размер от 5000 лв. до 12 000 лв.

Вирни се горе