57 електрически огради срещу мечки ще бъдат раздадени на животновъди и пчелари в Смолянско

57 електрически огради срещу мечки ще бъдат раздадени на животновъди и пчелари в Смолянско

57 електрически огради за превенция на нападения от мечки ще бъдат раздадени от МОСВ на животновъди и пчелари на територията на РИОСВ – Смолян. Оборудването е закупено в рамките на проект LIFE007 NAT/IT/000502. Заинтересованите стопани могат да получат заявление за кандидатстване в РИОСВ – Смолян. С цел улeсняване на гражданите, бланката е разпространена до всички общински кметове, както и до кметове на населени места, в които често са регистрирани щети от мечки. Крайният срок за подаване на заявления е 1 юли. Класирането ще е по предварително определени критерии /брой щети, брой кошери или животни, район с голяма честота на щети/. До края на 2011 година МОСВ ще закупи и предостави още 40 ел. пастири на стопани от района. По този начин и в съчетание с останалите предприети превантивни мерки се очаква значително да бъде намален конфликта мечка – човек.

Вирни се горе