560 полицаи охраняват 270 секции в област Смолян

 560 полицаи охраняват 270 секции в област Смолян

За гарантиране на законосъобразно протичане на изборния процес и за осигуряване на ред и спокойствие в деня на парламентарните избори, съгласно възложените със закон функции на МВР, ОД МВР – Смолян е предприела редица мерки, съобщиха от полицията.

Със заповед на директора на ОД МВР – Смолян е създаден Регионален оперативен щаб за управление на силите и средствата, участващи в обезпечаването на обществения ред и сигурността по време на изборите.

Органите на МВР в област Смолян ще охраняват 270 избирателни секции и Районната избирателна комисия. За охраната им ще бъдат ангажирани 560 служители от регионалните структури на МВР.

На всички 270 избирателни секции се извършват охранителни обследвания от служители на ОД МВР и ОУ “ПБЗН”, като за констатираните пропуски своевременно ще бъдат уведомени съответните общини.

Охраната на секциите ще бъде поета от служителите на МВР от 18.00ч. на 11.05.2013 г. и ще продължи до приключване на изборния ден и предаване на изборните материали в Районната избирателна комисия. Материалите от изборите ще бъдат охранявани до предаването им в ЦИК.

В деня на изборите в изборните помещения няма да се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. По решение на секционната избирателна комисия, при необходимост за възстановяване на реда в помещението за гласуване, председателят може да потърси съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи. В непосредствена близост до изборните помещения не се допуска паркиране на превозни средства и оставяне на вещи без надзор. Категорична е забраната за влизането на въоръжени лица в изборните помещения. Всяко неизпълнение на закона или грубо нарушение на обществения ред ще бъде санкционирано безкомпромисно и извършителите ще понесат предвидената отговорност.

За недопускане и предотвратяване на нарушения на обществения ред, в деня преди и по време на изборите ще има засилено полицейско присъствие в населените места на областта.

Вирни се горе