56 пожара са възникнали в област Смолян през януари, с един пострадал

56 пожара са възникнали в област Смолян през януари, с един пострадал

През месец януари 2022 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 96 произшествия, от които 56 пожара, 29 пъти оказване на техническа помощ, 7 аварийно-спасителни дейности; 4 лъжливи сигнали за пожар.

От възникналите пожари 9 са с щети. В единия от тях има и пострадал гражданин.

Унищоженото имущество в следствие на пожарите е: покривна конструкция – 5 кв.м.; мебели – 3бр.; опушени стени – 370 м²; лек автомобил – 1бр.; засегнато е домашно имущество на 1бр. домакинство.

Причините за пожарите с щети са следните: 1 бр. е в резултат на неправилно ползване на отоплителни уреди; 1бр. от небрежност при боравене с открит огън; 1бр. – от техническа неизправност; в процес на установяване – 2 бр.; детска игра – 1бр.; други причини – 3бр.

Експертите от РДПБЗН – Смолян напомнят изискванията за безопасно отопление през зимния сезон:

  • Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.

  • Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.

  • Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.

  • Коминните тела трябва редовно да се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.

  • След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.

  • Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.

  • Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.

Напомняме на гражданите на област Смолян за личната им отговорност за спазване на правилата за пожарна безопасност. Апелираме, при възникване на пожар, своевременно да се подава сигнал на тел. 112. Съобщението за пожар трябва да е кратко и точно, да се посочва точния адрес и има ли застрашени и пострадали хора.

Вирни се горе