519 заявления за еднократна помощ за първокласници, 631 за осмокласници са подадени в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Смолян

519 заявления за еднократна помощ за първокласници, 631 за осмокласници са подадени в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Смолян

519 са подадените заявления за еднократна помощ за първокласници в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Смолян към момента. Издадени са 486 заповеди за отпускане на помощ. Останалите заявления са в процес на обработка. Информацията съобщи Петя Пампорова - Директор на РДСП Смолян. По данни на РУО в Смолян за учебната 2022/2023 година на територията на областта са записани общо 616 деца в първи клас.

Еднократна социална помощ се отпуска и за осмокласниците. В Дирекция „Социално подпомагане“ Смолян за тази помощ към момента са подадени 631 заявления за 642 деца. Според информация от РУО Смолян учениците, записани в осми клас в област Смолян за настоящата учебна година са общо 780.

Няма издадени откази за отпускане на еднократната помощ както за първокласници, така и за осмокласници, посочиха от РД „Социално подпомагане“ Смолян.

Крайният срок за подаване на заявления по двата вида помощ е 15 октомври. Целевата помощ, която се отпуска на родителите, без доходен критерий, е в размер на 300 лева. За първия учебен срок се превежда половината от сумата или 150 лева, а втората част - до един месец след началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещават училище. В противен случай родителите връщат получената сума. Средствата се връщат на държавата и ако ученикът в първи или осми клас натрупа повече от пет неизвинени отсъствия.

Вирни се горе