5 пътни обекта в област Смолян ще се финансират по ОП “Регионално развитие”

5 пътни обекта в област Смолян ще се финансират по ОП “Регионално развитие”

Одобрено е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие” – ІІ-ри етап, за 5 пътни обекта на територията на област Смолян,съобщиха от пресцентъра на областната администрация. С Решение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството от 24-ти март 2010 година, се предоставя безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2, операция 2.1 “Регионална и местна пътна инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P001/2.1-01/2007 “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”. За Смолянска област са включени следните пътни отсечки: Смолян- Михалково- Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490; Рудозем- Смилян от км 0+000 до км 4+360 и от км 4+360 до км 8+431; Пампорово-(Смолян- Стойките) от км 0+000 до км 11+351; гр. Батак- гр. Доспат от км 160+ 675 до 185+ 487; гр. Батак- гр. Доспат от км 185+ 487 до км 211+ 138.

Максималният общ размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлиза на 264 985 729,46 лева, от които за нашата област- 78 858 214,57 лева, обща стойност на одобрените 5 проектни предложения. Продължителността на проектите е 24 месеца. Предвижда се стартирането на тръжните процедури за определяне на изпълнители по тези обекти да започне през лятото на настоящата година, а пълното им завършване да приключи през лятото на 2012 година. Възложител по договорите е Агенция “Пътна инфраструктура”. Това означава, че отпадат всички въпросителни по отношение рехабилитацията на изключително важните за областта пътни отсечки. Удовлетворение предизвиква факта, че Смолянска област е с най-много километри пътища, включени по програми за рехабилитация и заедно с изграждането на отсечката Асеновград- Чепеларе се очертават сериозни инвестиции и подобрения в републиканската пътна мрежа на територията на областта.

Вирни се горе