5 млн. лв. за пътя към Неделино след питане на депутата от ГЕРБ д-р Красимир Събев

5 млн. лв. за пътя към Неделино след питане на депутата от ГЕРБ д-р Красимир Събев

Парламентарно питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството за пътя към Неделино отправи днес народният представител от Смолян д-р Красимир Събев /ГЕРБ/.

Участъкът е жизнено важен за подобряване на транспортната свързаност между по-отдалечената община със Златоград и областния център Смолян. От отговора на министър Аврамова днес се разбра, че пътната отсечка с дължина около 10,5 км е сред тези, които се нуждаят от превантивен ремонт, а индикативната му стойност е около 5 млн. лв.

Дължината на участъка от третокласния път на територията на област Смолян е около 20 километра, от които по-голямата част са с нарушени транспортни качества. Експертите от Областно пътно управление – Смолян, отчитат като най-критично състоянието на пътя в участъци с обща дължина 10.439 км., бе част от отговора на министър Аврамова.

„При км 15+795, вследствие падналите през пролетта на 2015 г. проливни валежи от дъжд са разрушени: насип; конструкция на пътя; банкет и част от дясно платно за движение. При усложняване на метеорологичната обстановка и наличие на нови валежи съществува реална опасност от прекъсване на пътя, при което ще се спре движението на целия автомобилен поток в посока Неделино – Падина – Бял извор –Ардино – Кърджали и обратно и между общинския център Неделино и населените места Неделино, Кундево, Средец, Бурево, Гърнати, Изгрев, Диманово, Кочани и др. Поради ограничен бюджет през последните години са извършвани само дейности по текущ ремонт и поддържане“, отбеляза тя.

Аврамова потвърди, че състоянието на настилката е лошо – с пукнатини, ускорено износване, изкърпени места и единични дупки. Отводняването също е нарушено. Хоризонталната маркировка е износена. Вертикалната сигнализация е непълна. Ограничителните системи не отговарят на изискванията.

„Именно поради значението на пътя и с оглед силно влошеното му експлоатационно състояние, експертите от Агенция „Пътна инфраструктура“ са включили горепосочения участък с дължина около 10,5 км в проектосписък с отсечки, нуждаещи се от превантивен ремонт. Индикативната стойност на обекта е около 5 млн. лв.“, конкретизира регионалният министър.

Миналата година за този обект била възложена изработката на технологичен проект, който е готов. Следва одобрението му от Института по пътища и мостове и съгласуване от Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Обектът е предвиден в ремонтната програма на Агенцията за тази година“, уточнява министър Аврамова.

Вирни се горе