47 пожара са възникнали през март в област Смолян

47 пожара са възникнали през март в област Смолян

През месец март 2023 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 69 произшествия, от които 47 пожара, 10 броя оказване на техническа помощ, аварийно-спасителна дейност – 4 бр.; дежурство с пожарна техника – 1бр., помощ на други служби и структури – 6 бр., лъжливи сигнали за тревога – 1 бр.

От възникналите пожари 8 броя са с щети. Унищожено имущество: покривна конструкция – 410 кв.м.; дребен рогат добитък – 12бр., мебели – 23бр.; гора иглолистна – 35 дка., опушени стени – 212 м²; бяла, черна и компютърна техника – 8 бр., лекотоварни и товарни МПС - 2бр.; масивни складови и спомагателни постройки – 120 м² разгърната площ, сгради 500 м² разгърната площ, мебели – 3бр. , засегнато е домашно имущество на 5бр. домакинства.

При пожарите има 1бр. пострадал гражданин с изгаряне при пожар възникнал в с. Старцево, общ. Златоград.

Причините за пожарите с щети са следните: 2 бр. са от късо съединение, 1бр. от небрежност при боравене с открит огън, 1бр. – неправилно ползване на отоплителни уреди, 1бр. - от техническа неизправност, 1бр. – в процес на установяване, 2бр. от строителна неизправност.

През месец март 2023 година 14 броя от пожарите са възникнали в следствие на почистване на земеделски земи, чрез изгаряне на отпадъци. При тези пожари са изгорели 155,31 дка земеделски земи и лесонепригодни площи.

Произшествията, възникнали по Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: Смолян - 27 броя; РС Девин - 3 бр.; РС Мадан - 3 бр., РС Златоград – 4 бр, РС Чепеларе – 9 бр. РС Рудозем - 0 бр. РС Доспат - 4 бр., РС Баните – 4 бр., РС Пампорово - 6 бр., УПБЗН Неделино – 1бр.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, които извършват стопанска дейност и почистване на земеделски имоти в съседство с горите, да бъдат отговорни, да спазват правилата за пожарна безопасност и да не изгарят растителните отпадъци.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе