460 полицаи охраняват 271 секции в област Смолян за референдума

460 полицаи охраняват 271 секции в област Смолян за референдума

Над 400 служители на Областната дирекция на МВР охраняват 271 избирателни секции в област Смолян от 18 часа на 26 януари до приключване на гласуването и предаване на материалите от референдума в Районната избирателна комисия /РИК/. Ще им помагат 61 служители от Регионална дирекция Гранична полиция – Смолян,съобщиха от ОД МВР-Смолян.

На всички избирателни секции са извършени охранителни обследвания и за констатираните пропуски са уведомени съответните общини. По линия на противопожарната безопасност в изборния ден ще бъде осигурено засилено дежурство от състава на ОУ “ПБЗН” – Смолян. Проверена е и е тествана противопожарната техника във всички Районни служби “ПБЗН” в областта за пълна готовност за реакция в случай на инциденти.

Общият брой на избирателите за Референдум по списъците на област Смолян е 111 582. Секционните избирателни комисии се обслужват от 1586 назначени членове. В 13 СИК са пригодени за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението. Подвижни секционни избирателни комисии не са образувани.

Променени адреси и места за гласуване на избирателни секции на територията на Изборен район 22 – Смолян:

Неделино – избирателна секция № 221800001. Адресът на секцията се променя на ул. „Ал.Стамболийски“№ 65, а мястото за гласуване – сградата на Горски кантон -Неделино;

Златоград – избирателна секция № 221100004. Адресът на секцията се променя на ул. „Беловидово“ № 64, а мястото за гласуване – ресторант „Граничар“, в кафе-аперитив „Граничар“;

Рудозем – избирателна секция № 222700006. Адресът на секцията се променя на Рудозем, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 19, а мястото за гласуване – в магазина;

Община Рудозем:

избирателна секция № 222700008 – с. Войкова лъка, мястото за гласуване се променя в кметството;

избирателна секция № 222700019 – с. Иваново, мястото за гласуване се променя в магазина;

избирателна секция № 222700020 – с. Борие, мястото за гласуване се променя в детската градина;

избирателна секция № 222700021 – с. Равнината, мястото за гласуване се променя в кметството.

Служители на Областната дирекция на МВР – Смолян са извършили проверки в обекти, осъществяващи дейности с взривни вещества и средства за взривяване, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства. Днес ще се запечатат всички складове, съхраняващи взривни вещества, средства за взривявания и оръжия до приключване на изборния ден.

На обучения на секционните избирателни комисии, организирани от РИК, участваха представители на ОД МВР – Смолян, като бяха разгледани въпросите за задълженията и правомощията на полицията в изборния ден и начина на взаимодействие с органите на реда. На изборните комисии са предоставени от служители на ОУ ПБЗН указания за охрана и пожарна безопасност в избирателните секции.

Със заповед на директора на ОД МВР – Смолян е създаден Регионален оперативен щаб за управление на силите и средствата, участващи в обезпечаването на обществения ред и сигурността по време на националния референдум. Щабът ще функционира и в деня на референдума. От ОДМВР – Смолян и РУП в областта са разработени и утвърдени подробни планове по организационно-управленската дейност преди, по време и след референдума с оперативни, охранителни мероприятия и мероприятия по безопасността на движение в този период.

Вирни се горе