450 хиляди кубика дърва за огрев е предоставило ЮЦДП за местното население през 2022г.

450 хиляди кубика дърва за огрев е предоставило ЮЦДП за местното население през 2022г.

450 хиляди кубика дърва за огрев е предоставило ЮЦДП за местното население през 2022г. Това представлява с 50% повече, отколкото през предходните години, заяви директорът на ЮЦДП инж. Здравко Бакалов. По думите му, причините са повишеното търсене и презапасяването на хората с дърва за огрев. За тази година се планира да бъдат предоставени почти същото количество дърва.

Териториалните поделения на ЮЦДП са направили дарения на дърва за огрев на социални и обществени институции в размер на 732 куб.м.

Установеният незаконен добив на фона на общия обем е твърде малък като процент, добави инж. Бакалов. В последните години се наблюдава тенденция за намаляване или запазване на обемите на незаконната дървесина, както в регионален, така и в национален план.

Над 78 000 проверки са извършили служителите на ЮЦДП за миналата година Общото количество незаконно добита дървесина от разкрити и неразкрити нарушения за отчетния период е над 1 200 куб.м , което със 160 куб.м повече спрямо 2021г.

От 1 февруари в сила влизат промени в Закона за горите, които целят да се улесни процеса по снабдяване с дърва на местното население.

Повече информация може да се намери на следния линк:

https://ucdp-smolian.com/bg/1675948843.html

Вирни се горе