45% от българите очакват изкуственият интелект да краде работни места, 4% - да отвори нови

45% от българите очакват изкуственият интелект да краде работни места, 4% - да отвори нови

45% от българите се притесняват, че изкуственият интелект ще причини загуба на работни места, 4% - че ще създаде нови такива, а 37% - че може да замени човешкия труд в сферата, в която те са ангажирани. Най-слабо е притеснението сред хората до 30 г.

Това сочат данни от изследване на агенция "Тренд", проведено по поръчка на "24 часа" чрез 1008 ефективни интервюта с пълнолетни респонденти 18 от страната в периода 10 -16 юни 2023 г.

Според близо една пета от запитаните изкуственият интелект създава опасност за хората и трябва да бъде забранен.

63% от българските граждани твърдият, че знаят какво представлява изкуственият интелект. Всеки 4 от 10 души имат отрицателно отношение към използването му. С най-позитивна нагласа са младите хора, а с увеличаването на възрастта броят на отрицателните отговори се увеличава.

Около две трети от респондентите не се интересуват от новини и публикации, свързани с изкуствен интелект.

Като най-приемливо българите приемат използването на изкуствен интелект в кол центровете и в технологичния сектор, а най-голямо е недоверието към употребата му за управление на превозни средства и в медицината. Повечето запитани не биха се доверили на приложението на изкуствен интелект и в образованието, финансовите услуги, счетоводството и журналистиката.

Само 8% от респондентите са съгласни изкуственият интелект да бъде оставен да се развива свободно, защото очакват да бъде от помощ за хората. Според 19% от българските граждани изкуственият интелект трябва да бъде забранен, а други 57% считат, че той трябва да бъде регулиран, за да не създава опасност за хората, съобщава news.bg.

Вирни се горе