45 години традиции и новаторство в ОУ "Иван Вазов" - Смолян

45 години традиции и новаторство в ОУ "Иван Вазов" - Смолян

С много инициативи беше изпъстрена богатата на събития "Вазова седмица", посветена на 45 години от създаването на ОУ „Иван Вазов“ – Смолян. В тях се включиха ученици, учители и родители.

Вълнуващо слово днес произнесе и директорът на учебното заведение Росица Лакудова. Тя посочи, че 45 години са достатъчно, за да преминат хиляди ученици през училището и да оставят своя принос към неговото развитие. Многобройни са постиженията на младите вазовци в областта на образованието и обучението, културата, изкуствата и в спорта. „През тези учебни години учениците ни представяха училището ни и област Смолян достойно в националните етапи на олимпиади и състезания, организирани от МОН. Гордеем се с класираните ученици на национален етап във всички предметни области. ОУ „Иван Вазов“ е официално признато на европейско ниво като модел за подражание и успешно си партнираме в европейски проекти“, обяви Лакудова.

Тя припомни, че от 2017 г. учебното заведение е първото иновативно училище в Смолянска област. В него традициите и новаторството се вплитат в единство. Във училището всяко поколение е възпитавано в родолюбив вазовски дух, най-добрата школа по нравственост, за което Лакудова благодари на всички учители – настоящи и бивши за техните усилия, старания и всеотдайност.

Секретарят Момчил Николов поздрави днес учениците, преподавателите и родителите в ОУ „Иван Вазов” –Смолян по повод 45 години от създаването на иновативното учебно заведение. „Със своите здрави традиции, динамично настояще и перспективно бъдеще, ОУ „Иван Вазов“ винаги е било гордост и пример, както за Община Смолян, така и за Среднородопския регион. Учители и ученици вземат мъдростта на времето и смело прекрачват прага на съвремието, с всичките му новости и предизвикателства“, посочи в словото си Николов. Той пожела на всички здраве, нови постижения и сполука във всяко начинание. На учениците да носят с гордост идеалите и родолюбието на своя знаменит патрон Иван Вазов.

Поздрави по повод годишнината на училището отправиха председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров и Теодора Щерева, ст.експерт в РУО –Смолян.

Вазовата седмица завърши с флaшмoб "Aз cъм бъдeщeтo! Дaй ми път", пpaзничeн ĸapнaвaл и ĸoнцepт.

Alternatixt

Alternativext

Alternatiext

Alternativxt

Alternativext

Alternext

Altenative text

Alternativxt

Вирни се горе