45 души започват работа след проект на КНСБ Смолян

45 души започват работа след проект на КНСБ Смолян

Приключиха обученията по проект„Шанс за работа – 2015 година” на КНСБ в Смолян. Проектът бе насочени към най- рисковата група на пазара на труда –безработни лица с възраст над 50 години и младежите до 29 годишна възраст. Партньори на КНСБ в проекта са Община Смолян и здравните заведения на територията на областта. В болничните заведения в гр. Смолян и гр. Мадан, както и в Дома за възрастни хора в с. Фатово, бяха обучени 45 човека, които получиха удостоверение за усвоена професия „Болногледач“ . Овен тях, в детските градини на територията на Община Смолян, 30 младежи получиха удостоверения усвоена професия „Помощник възпитател” и „Социален асистент”. След успешно полагане на изпитите, 30 души от обучените лица започват работа на срочен трудов договор по придобитата професията в здравните и детски заведение. „Проекът се реализира за трета поредна от КНСБ в Смолян, а успешните резултати от него ни обнадеждават, че тази традиция ще продължи и занапред. Благодаря на всички, които взеха участие в програмата, като специално искам да благодаря на директорите на Бюрата по труда в Смолян и Мадан – Замфир Копчев и Веска Павлова, защото без тяхното съдействие и усилията на екипите им нямаше да успеем да реализираме програмата в този голям мащаб” – заяви председателят на КНСБ в Смолян Тодор Капитанов.

Вирни се горе