40 пожара са възникнали през април в област Смолян

40 пожара са възникнали през април в област Смолян

През месец април 2020 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 70 произшествия, от които 40 пожара, 21 случая на оказване на техническа помощ, 3бр. дежурства с пожарна техника., 2бр. битови инцидента; 2бр. лъжливи сигнали за тревога, една авария и един инцидент с опасни вещества и материали. От възникналите пожари, 10 броя са с щети. Пострадала е една 37-годишна жена, която е получила изгаряне при възникнал пожар в жилищен дом с. Грохотно, община Девин, при пожар, причинен от неизправност на газов уред. Унищожено имущество при възникналите през месец април пожари е както следва: около 28кв.м. покривна конструкция, мебели, бяла, черна и компютърна техника, опушени стени. Засегнати са около 4,5дка иглолистна гора. Три от пожарите са възникнали поради късо съединение, един от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди, четири от небрежност при боравене с открит огън, един от техническа неизправност и един от строителна неизправност.

През месеца, в следствие на почистване на земеделски земи, са възникнали 7 пожара в сухи треви, които са в съседство с горския фонд.

Произшествията, възникнали по районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: Смолян – 27 броя; РС Девин – 4 бр.; РС Мадан – 4 бр., РС Златоград – 8 бр., РС Чепеларе – 8 бр. РС Рудозем – 3 бр. РС Доспат – 6 бр., РС Баните – 6 бр., РС Пампорово – 4 бр.

Затоплянето на времето създава благоприятни условия за туристическа дейност и посещение на горските територии. РД ПБЗН призовава гражданите, които пребивават в горите или работят в съседство с тях да бъдат отговорни, да спазват правилата за пожарна безопасност и да не палят огън. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че със заповед на Областния управител периода от 16.04.2020г. до 30.11.2020 г. е обявен за пожароопасен в горските територии.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе