40 акта за нарушения съставиха данъчните от началото на годината

40 акта за нарушения съставиха данъчните от началото на годината

40 акта за нарушения на данъчно и осигурително законодателство и неиздаване на касова бележка съставиха за осемте месеца на годината инспекторите от сектор „Проверки” на ТД на НАП-Смолян,съобщи пресаташето на дирекцията Евгения Славчева.

Реализирани са 145 проверки и наблюдения на търговски обекти.245 са общо тематичните проверки,от тях 35 са за спазване на осигурителното законодателство.Над 26 са на лица от рискови браншове.

25 от текущите проверки са извършени по подадени сигнали и жалби,а 84 са осъществени съвместно с други контролни органи.

28 акта са съставени за неиздаване на касови бележки и 12 за други нарушения.

Съставените наказателни постановления от началото на годината до 31 август възлизат на 12 500лв.

Вирни се горе