4 проекта със социална насоченост представиха на семинар в Смолян

4 проекта със социална насоченост представиха на семинар в Смолян

Вчера в Областен информационен център – Смолян проведе семинар на тема „Добри практики в социалната сфера, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Основната цел на форума беше да отговори на идентифицираната по време на първите информационни срещи по общини нужда от повече неформални срещи, които да подпомогнат развитието на партньорствата между различните сектори и да стимулират обмена на добри идеи, обясниха от центъра. В програмата бяха представени четири проекта със социална насоченост, осъществяващи се от различни организации и институции в област Смолян – проект „Подкрепа за достоен живот”, представен от община Смолян, проект „Възможности за независим живот чрез качествени социални услуги за хора с увреждания и самотно живеещи лица в община Смолян”, реализиран от Регионално дружество за заетост и структурно развитие, проект „За достоен и независим живот в Родопите”, представен от Дружество за разпространение на знания и проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, който се изпълнява на областно ниво от Агенцията за социално подпомагане.

В семинара взеха активно участие представители на общините от област Смолян, нестопански организации и социални партньори. Участниците споделиха опита си и обмениха идеи за бъдещи партньорства в подкрепа реализирането на успешни бъдещи инициативи.

ОИЦ – Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, припомни Андреана Трифонова – управител на ОИЦ.

Вирни се горе