4,5 млн. лева изплати ДФ "Земеделие" по програмата за развитие на селските райони

4,5 млн. лева изплати ДФ "Земеделие" по програмата за развитие на селските райони

През тази седмица ДФ „Земеделие” преведе още 4,5 млн. лв. по сметките на бенефициенти с успешно изпълнени инвестиции по осем от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съобщиха от земеделското министерство. Субсидии, в размер на 1 380 353 лв., са разплатени по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, а 1 595 802 лв. са средствата изплатени по публичната мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. За успешно изпълнените инвестиционни предложения по мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи”, 511 “Техническа помощ”, бенефициентите са получили общо 1 532 474 лв.

Вирни се горе