36 пожара са възникнали в област Смолян през януари 2023 година

36 пожара са възникнали в област Смолян през януари 2023 година

През месец януари 2023 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 69 броя излизания, от които 65 броя произшествия, 1 брой помощ на други служби и три лъжливи сигнала за произшествие. Произшествията се разделят на 36 пожара, 21 пъти оказване на техническа помощ, и аварийно - спасителна дейност – 8 броя.

От възникналите пожари 8 броя са с щети, в резултат на което има двама спасени граждани.

Причините за пожарите с щети са следните: 2 броя в резултат на късо съединение; 1 брой поради неправилно ползване на нагревателни уреди; техническа неизправност - 3 броя; строителна неизправност - 1 брой; други причини - 1 брой.

Унищожено имущество: покривна конструкция - 20 m²; опушени стени - 150 m²; бяла, черна и компютърна техника - 1 брой; леки автомобили - 1 брой.

Произшествията, възникнали по Районни служби “Пожарна безопасност и защита на населението” са: Смолян - 26 броя, Девин - 6 броя, Мадан - 4 броя, Чепеларе - 9 броя, Рудозем - 1 броя, Доспат - 5 броя, Баните - 5 броя, Пампорово - 5 броя, Златоград - 3 броя, Участък Неделино - 1 брой.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че в зимните студени месеци продължава отоплителният сезон, при което трябва стриктно да се спазват предписанията за безопасно ползване на отоплителни и нагревателни уреди. При работа същите да не се оставят без наблюдение. При необходимост комините да се почистват само с механични средства, а изхвърлянето на пепел и жарава да става само на определените за целта места или обезопасени такива.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализирайте на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе