35 ДЕЦА СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБЩИНСКИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

35 ДЕЦА СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБЩИНСКИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

Общинска администрация – Мадан за поредна година организира общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. 35 деца пресъздадоха със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствия в световен мащаб и начините на поведение и действие при тях.

Зам.-кметът Явор Орлов връчи на талантливите художници предметни награди и грамоти от името на кмета на община Мадан и им пожела успех в областния етап на конкурса.

В Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян са изпратени рисунките, класирани на първите три места във всяка възрастова група и категория на общинско ниво, за да участват в областния етап на конкурса.

Класирани участници в общинския етап:

Първа категория: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование.

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Зейнеб Хайри Маджарска – ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан

ІІ място: Станислав Радославов Бозов – ОУ „Васил Левски” с. Боровина

II място: Дилън Миленов Хунев – ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град Мадан

ІІI място: Адан Мирославов Беличев – ОУ „Христо Ботев” с. Букова поляна

ІІI място: Ралица Иванова Иванова – ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град Мадан

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място: Едис Денисов Сираков – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци

ІI място: Мартин Бисеров Уйчев – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци

ІІ място: Мартин Александров Хаджиев – ЦСРИ „Детелина“ град Мадан

ІІI място: Йоана Юлиянова Бозова – ОУ „Васил Левски“ с. Боровина

ІІI място: Дарина Ивова Хаджиева – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци

Втора категория: Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Даная Емилова Шикова – Школа по изобразително при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

II място: Цвети Ивайлова Кундева – Школа по изобразително при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място: Едис Красимиров Шейков – Школа по изобразително при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

II място: Александра Володиева Бунарева – Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

ІІI място: Деян Светославов Буеклиев – Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Ивалина Веселинова Атанасова – Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999” гр.Мадан

Трета категория: Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Рейян Нежмиев Мусов – ЦСРИ „Детелина” гр. Мадан

II място: Семир Деянов Пулев – ЦСРИ „Детелина” гр.Мадан

Поощрителни награди за участие в конкурса получават:

Мерйем Мухаммед Селимехмед – ОУ „Васил Левски“ с. Боровина

Самира Радославова Янева – ОУ „Васил Левски“ с. Боровина

Антоан Радославов Хаджиев – ОУ „Васил Левски“ с. Боровина

Хаджер Юлзи Амуджева – ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град Мадан

Берк Ахмедов Ибрямов – ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град Мадан

Нели Калоянова Монова – ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град Мадан

Ели Росенова Башева – ЦСРИ „Детелина” гр. Мадан

Есме Ахмедова Амуджева – ЦСРИ „Детелина” гр. Мадан

Албена Светославова Гочева – ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град Мадан

Давид Валентинов Давидов – ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град Мадан

Хаджер Мухаммед Селимехмед – ОУ „Васил Левски“ с. Боровина

Анифе Ръмзиева Ходжова – ОУ „Васил Левски“ с. Боровина

Десислава Здравкова Бойчева – ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Лина Бисерова Уйчева – ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Аси Кемилова Саидова – ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Айлин Сайдиева Ходжова – ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Габриела Пламенова Касабова – ОУ „П.Р.Славейков“ с. Средногорци

Вирни се горе