35 безработни започнаха работа в Община Доспат за озеленяване, поддръжка и чистота

35 безработни започнаха работа в Община Доспат за озеленяване, поддръжка и чистота

Общо 35 безработни лица на длъжност работници-поддръжка започнаха работа по Регионалната програма за заетост, съобщи кметът на Община #Доспат инж. Елин Радев.

В периода от 15 юни до 30 ноември те ще изпълняват различни дейности:

Озеленяване, благоустройство, чистота, поддръжка на общински пътища, улици и зелени площи в населените места и други обекти на общинската инфраструктура, ремонт и поддръжка на общинския сграден фонд, поддържане на спортни съоръжения и детските площадки в населените места на Община Доспат, комунално-битово обслужване – включва:

Хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци, отстраняване на нерегламентирани сметища, поддържане на бреговата ивица покрай язовир „Доспат”, прилежащите еко пътеки към населените места и други дейности в областта на благоустрояването и озеленяването на Общината, поддържане на дребна туристическа инфраструктура в населените места на Общината.

Кметът на Общината съобщи, че тези лица са от всички населени места и ще работят към кметствата. По този начин ще се постигне подобряване на благоустрояването на населените места и ще подпомогнат работата на кметовете.

Работниците са назначени чрез Общинското предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“.

Вирни се горе