35 безработни лица започнаха работа по Регионалната програма за заетост

35 безработни лица започнаха работа по Регионалната програма за заетост

Общо 35 безработни лица на длъжност работници поддръжка започнаха работа по Регионалната програма за заетост, съобщи кметът на Община #Доспат инж. Елин Радев. В периода от 15 юни до 30 ноември те ще изпълняват различни дейности: Озеленяване, благоустройство, чистота, поддръжка на общински пътища, улици и зелени площи в населените места и други обекти на общинската инфраструктура, ремонт и поддръжка на общинския сграден фонд, поддържане на спортни съоръжения и детските площадки в населените места на Община Доспат, комунално-битово обслужване – включва: хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци, отстраняване на нерегламентирани сметища, поддържане на бреговата ивица покрай язовир „Доспат”, прилежащите еко пътеки към населените места и други дейности в областта на благоустрояването и озеленяването на Общината, поддържане на дребна туристическа инфраструктура в населените места на Общината.

Кметът на Общината съобщи, че тези лица са от всички населени места и ще работят към кметствата. По този начин ще се постигне подобряване на благоустрояването на населените места и ще подпомогнат работата на кметовете. Работниците са назначени чрез Общинското предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“.

Вирни се горе