348 пожара са гасили смолянските огнеборци през 2023г.

348 пожара са гасили смолянските огнеборци през 2023г.

През изминалата 2023 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 704 произшествия, от които 348 са пожари, 305 аварийно-спасителна и техническа помощ, 27 оказване на помощ на други служби и 24 са лъжливи сигнали за тревога.

От общия брой пожари, най-голям дял имат тези, възникнали в жилищни сгради - 170, в горски територии и земеделски земи в съседство с тях са 80, в транспортни средства – 15.

В произшествията са пострадали 8 граждани има и 2-ма загинали.

Най-често причините за възникване на пожари са небрежност при боравене с открит огън, късо съединение в електрическите инсталации, техническа неизправност и природни явления.

На територията на област Смолян в обекти, в които се осъществява държавен противопожарен контрол са възникнали само 16 пожара, което е 4,5% от общия брой.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

През отоплителния сезон се увеличава опасността от възникване на пожари от непочистени комини и димоотводни тръби, както и от неизправни отоплителни уреди. В тази връзка от РДПБЗН-Смолян напомнят някои основни правила при експлоатацията на отоплителни уреди:

 • Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят, като всички неизправности се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация.

 • Комините и димоотводните тръби трябва да се почистят от сажди и отлагания преди експлоатацията ѝм, както и периодично при необходимост през отоплителния сезон. Почистването на комините се разрешава само механично. Забранено е умишленото им запалване!

 • Локалните отоплителни уреди (печки) и димоотводните им тръби се поставят на разстояние, минимум 0.5 метра от горими материали, конструктивни елементи и мебели.

 • Отоплителните уреди се експлоатират върху негорима основа, а пред печките за твърдо гориво се поставя негорима подложка за ограничаване падането на въглени върху горимия под или настилки.

 • Да не се изхвърля неизстинала сгурия и жарава там, където има горими материали!

 • Газовите бутилки с пропан-бутан, трябва да преминат технически преглед в лицензиран сервиз. Необходима е проверка за изправността на редуцир-вентилите, уплътненията и на газопроводите. При неизправност, същите трябва да се подменят.

 • Електрическите инсталации в сградите се поддържат в изправно състояние. Недопустимо е подсилването на електрическите предпазители.

 • Включването на допълнителни електроуреди може да доведе до претоварване и възникване на пожар.

ВНИМАНИЕ:

 • Не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!

 • Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.

 • При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението и се обадете на тел. 112!

Вирни се горе