314 са монтираните уреди на пелети за два месеца по проекта за подмяна на горивната база

314 са монтираните уреди на пелети за два месеца по проекта за подмяна на горивната база

314 са монтираните уреди на пелети от месец ноември миналата година до 11 януари т.г. по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г. От 9 януари започна и монтирането на климатици, съобщи ръководителят на проекта инж. Хамди Моллов.

Към 30 декември, 2022 г. подадените заявления за подмяна на отоплителните уреди са 3149, от които одобрените са 2500.

200 домакинства са подали заявления да преминат от уреди на пелети към климатици. Този процес продължава и към момента. Все пак най-много са желаещите да се отопляват с уреди на пелети – 1300, а желаещите с климатици са 918.

Още при сключването на договора с изпълнителя се предоставя списъка с одобрените кандидати. След това фирмата изпълнител си прави график за монтирането на уредите. Както е известно Общината изготви индикативен график с класиране на кандидатите по точки, които са групирани в четири групи. Първа група са заявленията получили над 50 точки; втора група са заявленията получили между 40-50 точки; трета група са заявленията получили между 30-40 точки и четвърта група са заявленията получили под 30 точки, уточни инж.Моллов.

По този критерий се извършва и монтажа на уредите. Важно е да се знае, че подалите заявления да преминат от уреди на пелети към климатици или обратно минават по назад в планирания списък с монтажа от фирмата изпълнител.

Всички уреди ще бъдат монтирани до края на месец ноември т.г., когато се очаква и да приключи проекта.

Община Смолян благодари на гражданите, които публикуват снимки с подменените вече уреди по проекта.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе