31 май – Световен ден без тютюнопушене

31 май – Световен ден без тютюнопушене

СЗО: „Светът има нужда от храна, не от тютюн!“

РЗИ – Смолян със серия от акции за измерване на въглероден оксид при пушачите за насърчаване на усилията им за спиране

Отново отбелязваме 31 май, Световния ден без тютюнопушене. По този повод през май експерти на Регионалната здравна инспекция провеждат измервания на съдържанието на въглероден оксид (моноксид) в издишания въздух при пушачи. Над 70 младежи и 10 преподаватели от три професионални гимназии в Смолян, Девин и Чепеларе, както и 23 възрастни смолянчани, вече се възползваха от възможността да се убедят в негативното въздействие на пушенето като измериха токсичния газ в издишания от тях въздух и съответстващото ниво на карбоксихемоглобин в кръвта. На самия 31 май ще протече акция сред учениците на ПГ по икономика, последвана от същото мепроприятие в І СУ в Смолян. Целта е да се мотивират пушачите от всички възрасти за отказване от вредния навик.

Тази година Световната здравна организация чества Световния ден без тютюнопушене под мотото „Имаме нужда от храна, не от тютюн“. Глобалната кампания се фокусира върху необходимостта от отглеждането на устойчиви хранителни култури вместо тютюн и възможността така да се подпомогне преодоляването на нарастващата глобална криза за храни. Целта е да се насърчат правителствата да прекратят субсидиите за отглеждане на тютюн и да използват средствата за програми за добив на растителни култури, които подобряват продоволствената сигурност и храненето на населението, особено в най-бедните региони на света, които често са и най-големите производители на тютюн.

Как отглеждането на тютюн допринася за повишената хранителна несигурност и влошаване на здравето на тютюнопроизводителите и природата:

• Тютюнът се отглежда в над 124 страни, като заема 3,2 млн. хектара плодородна земя. Този ресурс се отклонява за производството на култура, която убива над 8 милиона души всяка година, подкопава икономиката и уврежда околната среда.

• Отглеждането на тютюн допринася за унищожаването на 200 хил. хектара гори годишно, като допълнително допринася за емисиите от въглероден диоксид и климатичните промени.

• При производството на тютюн има тежка употреба на пестициди и торове, които причиняват деградация на почвата. Тези химикали влизат във водната среда, замърсяват езерата, реките и питейната вода.

• Земята, използвана за отглеждане на тютюн, има по-малък капацитет за отглеждане на други хранителни култури, защото тютюнът намалява плодородието й.

• Отглеждането на тютюн е заплаха и за здравето на тютюнопроизводителите. Те са изложени на редица рискове, като болестта на зеления тютюн, причинена от абсорбирането на никотин през кожата на ръцете, и на излагане на интензивната употреба на пестициди и на тютюнев прах.

• В много страни в добива на тютюн се използва детски труд. Това е нарушение на човешките права, пречи на правото на образование на децата и е предпоставка за влошаване на здравето им.

Четири от десетте най-големи производители на тютюн са страни с ниски доходи и дефицит на храни. Земята, използвана за отглеждане на тютюн, може да се ползва по-ефективно за елиминиране на глада, което е една от Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН.

Използвана е информация от интернет страницата на Световната здравна организация.

Информацията изготви: Д. Иванова, гл. експерт, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, РЗИ – Смолян

Вирни се горе