31 любители фотографи от цялата страна участваха във фотоконкурса на РИОСВ - Смолян

31 любители фотографи от цялата страна участваха във   фотоконкурса на РИОСВ - Смолян

На 12 ноември приключи фотоконкурсът на РИОСВ – Смолян на тема „Редките и защитени видове около нас“. В рамките на инициативата, част от програмата на Министерството на околната среда и водите „Политики за младежта в сферата на околната среда“ бяха получени над 70 фотографии на растения и животни, заснети от 31 любители фотографи от цялата страна.

Най-добрите снимки ще бъдат отличени в края на месец ноември след оценка на жури по следните критерии - консервационна значимост, композиция, технически похвати и въздействие. Освен отличените победители, всички участници ще получат подаръци, осигурени от Инспекцията.

Вирни се горе