31,9% ръст на туристите през март спрямо 2022г. отчитат от НСИ

31,9% ръст на туристите през март спрямо 2022г. отчитат от НСИ

Близо 5% повече туристически регистрации са отчетени спрямо предпандемичната 2019 г.

По официални данни на НСИ през март 2023 г. са отчетени 453 хил. туристически регистрации в местата за настаняване, като ръстът спрямо март 2022 г. е 31,9 %. Резултатите отново са над предпандемичното равнище, като ръстът спрямо март 2019 г. е 4,7 %.

През март 2023 г. най-много са регистрациите на български туристи – 327 хил. и ръст 31,2 % спрямо март 2022 г. Увеличава се и интересът от чужбина, като регистрациите на чуждестранни туристи са 126 хил. и ръст 33,7 % спрямо март 2022 г.

В рамките на месец март 2023 г. отчетените регистрации на чуждестранни туристи от основните ни пазари, както следва:

• на британски туристи – над 15 хил., с ръст от 21,5% спрямо март 2022 г.;

• на израелски туристи – над 14 хил. и ръст 61 %;

• на румънски туристи – над 10 хил. и ръст 55 %;

• на турски туристи – над 9 800 и ръст 48 %;

• на гръцки туристи – над 8 800 и ръст 29 % ;

• на немски туристи – над 8 хил. и ръст 73 %.

Общият брой реализирани нощувки от български и чуждестранни туристи през март 2023 г. са над 1 млн. и ръст 29% спрямо март 2022 г., а приходите от нощувки са 79,6 млн. лв., което е ръст от 53%.

Очаквания за летния сезон

За предстоящия летен сезон 2023 г. прогнозата е за поне 4,5 млн. регистрации на туристи и по-добър летен сезон спрямо лято 2022 г. Той ще донесе поне 4,5 млрд. лв. приходи, прогнозират експертите на Министерството на туризма. Традиционно най-много българи ще реализират пътувания с отсядане в място за настаняване – над 2 млн. туристи, добри са и прогнозите за туристи от румънския пазар – над 600 хил. Изключително благоприятно се развива и ситуацията на полския и германския пазар. Очаква се и силен интерес от Великобритания (над 150 хил. туристи) и Чехия.

Вирни се горе