303 лекари практикуват в област Смолян към 2022г., зъболекарите са 120

303 лекари практикуват в област Смолян към 2022г., зъболекарите са 120

Многопрофилните болници в област Смолян са четири с общо 556 легла към 2022г.

Към 31.12.2022 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 060 легла в тях. Многопрофилните болници са четири с 556 легла, съобщиха от Териториалната статистика.

Заведенията за извънболнична помощ са 45 с 16 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са две и са без легла.

В сравнение с 2021 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ и легловият фонд  се запазват.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2022 г. е една от най-високите в страната - 1135.5 на 100 000 души при средно за страната - 848.5.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории - 19, следват медицинските центрове – 14 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории - 10 и един диагностично - консултативен център.

През 2022 г. в област Смолян функционират две други лечебни и здравни заведения без легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ и Регионалната здравна инспекция.

Медицински персонал

В края на 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в Смолянска област практикуват 303 лекари. Лекарите по дентална медицина са 120. Медицинските специалисти по здравни грижи са 617, от които 372 медицински сестри.

Според практикуваната специалност 1 в края на 2022 г. най-голям е относителният дял на общопрактикуващите лекари - 65 или 21.5% от всички лекари в областта. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 7.0 на 10 000 души от населението, при средна за страната 6.0.

Лекарите, практикуващи Спешна медицина са 21 (6.9%), Кардиология - 20 (6.6%), Нервни болести – 19 (6.3%), Акушерство и гинекология - 18 (5.9%) и Хирургия и Физикална и рехабилитационна медицина – по 16 (5.3%).

Населението на един лекар в края на 2022 г. за област Смолян е 308 при 218 за страната, а при лекарите по дентална медицина съответно 778 и 848 лица.

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година, съобщиха от териториалната статистика.

Вирни се горе