30% увеличение на нощувките, отчитат хотелиери през юли

30% увеличение на нощувките, отчитат хотелиери през юли

През юли в област Смолян са функционирали 244 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, от които 118 хотели и 126 други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Общият брой на стаите в тях е 4 161, а на леглата 9 043, отчитат от смолянската статистика.

Реализираните нощувки са 40 235, като 36 126 (89.8%) от тях са от български граждани, а 4 109 (10.2%) – от чужденци. В средствата за подслон и местата за настаняване с 4 и 5 звезди чуждите граждани са реализирали 54% от своите нощувки, докато от българските граждани те са 26.7%. В средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди чужденците са осъществили 28.2% от нощувките си, а в тези с 1 и 2 звезди -17.8%. Дяловете на реализираните нощувки от български граждани са съответно 43.2 и 30.1%.

През периода януари – юли 2012 г. нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване в област Смолян са 314 734, от които 241 708 са реализирани от български граждани, а 73 026 – от чужденци, показва още справката на статистиката.

През юли и българските и чуждите граждани са реализирали повече нощувки на територията на областта в сравнение с предходния месец съответно с 63.1 и 133.1%.

В хотелите са реализирани 63.2% от всички нощувки в областта, като 83.6% от тях са в общините Смолян, Чепеларе и Девин.

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2012 г. се увеличават с 30% в сравнение с юни и достигат 16 722. Относителният дял на българите е 91.1% от всички пренощували лица, като по-голяма част от тях (77.2%) са нощували в средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 494, като 83.1% от тях са предпочели средствата за подслон и местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани е 2.8.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през юли са пренощували 65.2% от всички лица, посетили областта. 47.9% от чужденците, посетили област Смолян през юли, са били от страни, членки на Европейския съюз. Преобладаваща част от тях – 20.5% са граждани на Франция, 16.9% – на Германия и 11.7% – на Великобритания. От други страни най-много са били посещенията на граждани от Израел – 37% и от Русия – 27.4%. В сравнение с предходния месец най-голям спад в броя на чужденците, посетили областта, се наблюдава при гражданите на Македония – с 68.2%, Ирландия – с 50% и Италия – с 6.3%. Увеличение в броя на пренощувалите чужденци спрямо юни бележат гражданите на Франция, Израел, Русия, Германия, Гърция и др.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2012 г. е 14.5%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди – 21.5%, следвана от тези с 3 звезди – 15.4% и с 1 и 2 звезди – 10.2%. Заетостта на леглата нараства с 5.2 процентни пункта в сравнение с предходния месец, като най-голямо е увеличението при средствата за подслон с 4 и 5 звезди – 8.6 процентни пункта.

Вирни се горе