26.2% от населението на областта са били под прага на бедност през 2020г.

26.2% от населението на областта са били под прага на бедност през 2020г.

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“, съобщиха от Статистика.

През 2020 г. линията на бедност за област Смолян e 477.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.2% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства със 7.1%, а относителният дял на бедното население нараства с 3.0 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 26.2 до 30.4%, или с 4.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 43.0%, или с 16.8 процентни пункта.

Вирни се горе