2490 броя лични документи са издадени в ОД МВР Смолян за един месец

2490 броя лични документи са издадени в ОД МВР Смолян за един месец

В резултат на създадената организация за ускорено издаване на български лични документи с оглед осигуряване на възможност на българските граждани да участват в изборния процес, от сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР – Смолян са издадени личните карти по всички подадени заявления.

За периода от 12.10 до 12.11.2021 г. са издадени 2490 броя лични документи, от които 615 броя са получени в седмицата преди изборния ден от 08 до 12 ноември. За деня преди изборите 13 ноември и в изборния ден са връчени още 73 броя лични карти. За периода – 09 до 14 ноември са издадени 26 удостоверения за изгубен/откраднат или унищожен документ за самоличност, които да послужат на гражданите да упражнят правото си на вот.

Относно провеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, звената на „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Смолян отново ще съдейства на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас.

За целта е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 19 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ или в районните полицейски управления на територията на областта в дните от 16 ноември 2021 г. до 20 ноември 2021 г. – от 08.30 до 17.00 часа, и в изборния ден на 21 ноември 2021 г. – от 08.30 до 19.00 часа.

  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична

карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 21 ноември 2021 г.

Вирни се горе