23 пожара са възникнали в област Смолян през септември

23 пожара са възникнали в област Смолян през септември

През месец септември 2021 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 49 броя всичко излизания, от които 44 бр. произшествия и 4бр. помощ на други служби и 1бр. дежурство с пожарна техника. Произшествията се разделят на 23 пожара, 18 пъти оказване на техническа помощ, аварийно – спасителна дейност – 3броя. От възникналите пожари 11 броя са с щети. При пожарите има 1 брой пострадал гражданин вследствие на вдишване на газ, дим или токсични пари – мъж на 46 години.

Унищожено имущество: покривна конструкция – 556 м²; опушени стени

– 10м², гора – иглолистна – 105 дка, мебели – 3бр., бяла, черна и компютърна техника – 3бр., контейнер за отпадъци – 1 бр., леки автомобили

– 1бр., фургони и паянтови постройки

– 1бр., домашно имущество на 1бр. домакинства.

Причините за пожарите с щети са следните: 3 бр. са в резултат късо съединение, 1бр. от неправилно ползване на нагревателни уреди, небрежност при боравене с открит огън – 2бр., техническа неизправност – 1бр., природни явления – 1бр., в процес на установяване – 1бр., причина – други – 2бр. Произшествията, възникнали по Районни служби “Пожарна безопасност и защита на населението” са:

Смолян – 15 броя; РС Девин – 8 бр.; РС Мадан – 2 бр., РС Златоград – 8 бр, РС Чепеларе – 2 бр. РС Рудозем – 3 бр. РС Доспат – 3 бр., РС Баните – 3 бр., РС Пампорово – 0 бр.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, да осигурят пожарната безопасност на своите жилища, като извършат следните дейности:

  • да се извърши почистване на комините от нагар, налепи и сажди. Почистването да се извършва само с механични средства.

  • да се извърши измазване на комините в участъците с нарушена мазилка. Най-често това се случва в таванските и избените помещения.

  • при преминаване през горими тавански и междуетажни конструкции, комините трябва да отстоят на 10 см от дървените елементи и при необходимост пространството да се уплътнява с негорими материали.

  • да се използват стандартно изработени ламаринени розетки и чистачи за почистване на отворите на комините.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе