23 пожара са гасили смолянските огнеборци през юли

23 пожара са гасили смолянските огнеборци през юли

През месец юли 2023 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 48 излизания, от които 23 пожара, 18 броя оказване на техническа помощ, аварийно-спасителна дейност – 3 броя, дежурства с пожарна техника – 1 брой, помощ на други служби и структури – 2 броя и един лъжлив сигнал за тревога.

От възникналите пожари 9 броя са с щети. При пожарите няма загинали или пострадали граждани.

Унищожено имущество: гора иглолистна – 0,5 дка; лесонепригодни площи – 0,5 дка; опушени стени – 44 м²; бяла, черна и компютърна техника – 1 бр.; засегнато домашно имущество на 3 броя домакинства.

Причините за пожарите с щети са следните: 3 броя са от късо съединение; неправилно ползване на нагревателни уреди – 1 брой; небрежност при боравене с открит огън - 1брой; техническа неизправност – 1 брой; 1брой от умисъл и 1брой незагасена цигара.

Произшествията, възникнали по Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: Смолян - 17 броя, Девин - 7 броя, Мадан - 5 броя, Златоград - 4 броя, Чепеларе - 2 броя, Рудозем - 0 броя, Доспат - 2 броя, Баните - 2 броя, Пампорово - 1 броя, УПБЗН Неделино - 4 броя.

С оглед на високият риск от възникване на горски пожари, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, извършващи стопанска и туристическа дейност в горските територии и в съседство с тях, да бъдат отговорни и да спазват правилата за пожарна безопасност.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе