21-ви май: Световен ден за културно многообразие за диалог и развитие

21-ви май: Световен ден за културно многообразие за диалог и развитие

Наред с приемането на Всеобщата декларация на ЮНЕСКО за културното разнообразие през ноември 2001 г., Общото събрание на Организацията на обединените нации обяви 21 май като Световен ден на културното многообразие за диалог и развитие /Резолюция 57/249/. Денят ще ни предостави възможност за задълбочаване на разбирането на ценностите на културното многообразие и да се научат да “живеят заедно” по-добре. Ето защо ЮНЕСКО отправя призив към държавите-членки, както и за всички гражданското общество да честваме този Световен ден чрез включване на колкото се може повече участници и партньори, както е възможно.

Вирни се горе