2018 година- Европейска година на културното наследство

 2018 година- Европейска година на културното наследство

В библиотеката на читалище „Просвета-1908” Златоград беше открита документална изложба „1943 : Преследване и защита. Съдбата на българските евреи”. Изложбата е посветена на отбелязване на 75-годишнината от спасяването на българските евреи от депортиране в нацистките лагери на смъртта по време на Втората световна война и заслугите на българското общество за това. Целта на съвместната инициатива на Областна управа –Смолян , Държавен архив –Смолян и ОНЧ”Просвета-1908” Златоград е да се покаже приносът на България в световната история. Тя беше открита от Димитър Кузманов – експерт в областна управа , в присъствието на служители от Община Златоград, самодейци от читалището,учители и ученици от ОУ „Васил Левски“ и СУ „Антим“1, който представи повода, идеята и съдържанието и. Изложбата проследява хронологично в 28 табла : еврейски символи и религиозен живот , евреите по български земи, видни евреи в България , реакцията на българската общественост срещу расизма и антисеметизма, хронологията на Холокоста, Антиеврейска политика в Германия в периода в периода 1933-1935 и 1938-1941 г.. В нея още са показани усилията на български писатели, адвокати, журналисти ,на Светия синод ,на българската православна църква, на общественици , народни представители и политици за защита на българските евреи в годините на Холокоста.

Интересен спомен разказа Елена Симеонова дългогодишен училищен директор и общественик. Тя сподели детски спомен от ученическите години в с. Неделино , когото нейна учителка е била Ерна Барух. Тогава в това селище са били интернирани около 50 евреи, които са били посрещнати много радушно от местното население.

В експозицията е акцентирано върху истории, които българското общество не познава – на обикновените българи ,спасили евреи и получили признанието „Яд Вашем ” и званието „Праведник на народите на света”, съобщи Зорка Хаджиева- Гл. библиотекар в ОНЧ „Просвета-1908” гр. Златоград.

Вирни се горе