2 500 лв. нужни вече месечно на семейство с едно дете

2 500 лв. нужни вече месечно на семейство с едно дете

2 509 лв. са нужни на едно тричленно семейство - двама работещи възрастни и едно дете до 14 г. Това показват данните на КНСБ за месечната издръжка на живот, измерена за първото тримесечие на 2023 г.

1394 лв. са необходими за един работещ, сам живеещ човек.

Доходът, необходим за издръжка, нараства с 3.1% на тримесечна база и 14.6% на годишна база. За едногодишен период средствата за тричленно семейство нарастват с 320 лв. и отгоре, а за един човек - само със 178 лв.

За едногодишен период брутната заплата за издръжка нараства с един работещ от тричленно семейство с 206 лв. или с 412 лв. за двамата работещи. За работещ сам живеещ човек брутната заплата за издръжка нараства с 229 лв.

КНСБ представи и факторите, които са повлияли на динамиката на доходите за издръжка на живот:

 • Природният газ през месец март има спад 24.4% спрямо декември и свеждане до ръст от 3.6% на годишна база;

 • Цените на тока за бизнеса през месец март отчитат спад с 56% и достигат до 212 лв. за мегават час, при 487 лв. през същия период на 2022 г. Цените остават все още на високи нива и пораждат несигурност, въпреки отчетения спад надолу и заявката за удължаване на изплащането на компенсациите до средата на годината.

 • Петролът също регистрира намаление на годишна база с 33% и задържането му без съществени изменения на тримесечна база.

 • Зърнените и маслодайните култури имат съществени корекции надолу на изкопните цени. С близо 27% има спад при цената на хлебната пшеница и спад от 55% при слънчогледа. Спад има и на цените на торовете.

 • В световен план има намаляване на цените и на някои основни метали като калай, олово, мед и алуминиева сплав.

 • Цените на производител в промишлеността през месец февруари достигат ръст от 8.9% на годишна база.

Синдикалната организация представи и динамиката на средните цени в групата на хранителните стоки, като при голяма част от тях се наблюдава ръст:

 • Яйцата нарастват с 66% на годишна база, а на тримесечна с 14.4%. За едногодишен период цените на яйцата са нараснали с около 20 ст.

 • При зеленчуците има ръст на тримесечна база със 17.1%, а на годишна с 18.2%

 • Захарта и захарните изделия нарастват със 7.8% на тримесечна база, а на годишна с 26.8%

 • Млякото и млечните продукти бележат тримесечен ръст с 2.5%, а на годишна база с 37.8%. Поскъпване има при киселите и пресни млека с 2.1%, при сирената се наблюдава лек спад от 1.4%, но на годишна база ръстът на цените им е внушително голям - 54.3%. При кашкавала се отчита задържане на почти същите нива.

 • Месото и месните продукти на тримесечна база ръстът им е с 3.7%, а на годишна - с 23.1%. Продължава нарастването при каймата със средно увеличение с 5% и на годишна база с 33%. Сухите колбаси също нарастват средно с 3.8% на тримесечна база, а на годишна база с 21%.

 • Хлябът и зърнените култури нарастват с 2.3% на тримесечна база, а на годишна база ръстът им също остава висок с 18.7%. Поскъпването на козунаците например е с 37.7% на годишна база, а на тримесечна - с 8.8%.

 • Цените на услугите в заведенията за бързо хранене също бележат ръст с 3.7% на тримесечна база. На годишна база темпът на нарастването общо за групата е с 22%.

Динамиката на средните цени при групата на нехранителните стоки и услуги е следната:

 • Намаление на цените се наблюдава при дървата за огрев и въглища, но на годишна база се отчита ръст в диапазон 28-45%.

 • Средно в групата на "Електроенергия, газообразни и други горива" се отчита намаление с 2.2% на тримесечна база, но на годишна база ръстът е с 15.1%

 • В сектор "Здравеопазване" за тримесечен период нараства с 2.7% , а на годишна база с 10.1%. Лекарствата и лекарствените продукти нарастват средно с 3.2% на годишна база.

Констатацията на КНСБ е, че всички тези данни за първото тримесечие на 2023 г. показват продължаващото поскъпване на живота и ограничаване потреблението до определени стоки и услуги. В заключение президентът на КНСБ Пламен Димитров представи и исканията на синдикалната организация за 2023 г.: приемане на Закон за държавния бюджет, втора актуализация на минималната работна заплата и достигането и до размер от 850 лв., въвеждане на необлагаем минимум, поемане на ангажимент за възможно най-бързо транспониране на директивата за адекватни и справедливи минимални заплати на ЕК и ръст минимум от 10% за 2023 г. на всички заплати, пише News.bg.

Вирни се горе