2 151 граждани на област Смолян получиха ПИК от НАП

2 151  граждани на област Смолян получиха ПИК от НАП

2 151 граждани на Смолян и областта са получили персонален идентификационен код /ПИК/ от Националната агенция за приходите от началото на годината до края на юни. От офиса на приходната администрация допълват, че с активен ПИК разполагат вече близо десетки хиляди в региона, след като само през 2020 година такъв са пожелали 4 375, а през 2021 година – още 2 926 души.

Общият брой е-услуги на приходната агенция, които могат да се използват с ПИК, надхвърля 60. Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления и получаване на удостоверения и други.

С ПИК на НАП могат да се ползват не само е-услугите на агенцията, а и тези, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, напомнят от приходното ведомство.

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

Вирни се горе