192-ма са участниците в седмото издание на конкурса "Аз раста патриот"

192-ма са  участниците в седмото издание на конкурса "Аз раста патриот"

За поредна година Областна администрация Смолян, в партньорство с бутилираща компания „Михалково“, проведе традиционния конкурс „АЗ РАСТА ПАТРИОТ“. И тази година към патриотичната инициатива бе проявен изключително голям интерес, като в Седмото издание на конкурса се включиха 192-ма участници със снимки в народни носии. Със заповед на областния управител на Смолян Стефан Сабрутев, е назначена комисия, която има нелеката задача да определи победителите в отделните категории за фотографии. Комисията е в състав:

Председател:

Георги Кисьов-Главен секретар на Областна администрация-Смолян

Членове:

Румяна Караманолова – Главен експерт в Дирекция „АКРРДС“;

Валентина Василева – Директор на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - гр. Смолян;

Сашо Сарандалиев – Председател на Фотоклуб „Орфей“ – гр. Смолян;

Евелина Атанасова- „Връзки с обществеността в Областна администрация“

Класирането на участниците по категории ще бъде обявено до края на месец ноември на официалния сайт на Областна администрация-Смолян. Там ще бъде публикувана и информация за начина за награждаването на победителите в конкурса.

Вирни се горе