19 пожара в област Смолян през юли

19 пожара в област Смолян през юли

През месец юли 2020 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 62 произшествия, от които 19 пожара, 38 случая на оказване на техническа помощ, 1бр. аварийно – спасителна дейност, 1бр. – помощ на други РСПБЗН и 3 бр. лъжливи повиквания. От възникналите пожари 9 броя са с щети. При пожарите няма загинали или пострадали граждани. През м.юли пламъците са унищожили около 95кв.м. покривна конструкция, мебели, бяла, черна и компютърна техника, контейнери за отпадъци, опушени са стени с площ около 83 кв.м.. Причините за пожарите с щети са следните: 4 бр. причинени от късо съединение, 1бр. – от небрежност при боравене с открит огън, 1бр. – от техническа неизправност, в един случай причините са в процес на изясняване, 2бр. са под код други, като единият е от непочистен комин.

Седем от пожарите са възникнали в сухи треви, като четири са от небрежност при боравене с открит огън и 3бр. са в резултат на природни явления – мълнии.

Произшествията, възникнали по Районни служби “Пожарна безопасност и защита на населението” са: Смолян – 20 броя; РС Девин – 5 бр.; РС Мадан – 4 бр., РС Златоград – 12 бр, РС Чепеларе – 7бр.; РС Рудозем – 4 бр. РС Доспат – 6 бр., РС Баните – 3 бр., РС Пампорово – 1бр.;

Предвид горещото време и създадените благоприятни условия за туризъм и стопанска дейност в горите и в съседство с тях, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян призовава гражданите да спазват правилата за пожарна безопасност и да не забравят:

•Забранено е паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи на разстояние 100 м от горския фонд.

•Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.

•Не е желателно изхвърлянето на стъклени бутилки – дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

•Да не се извършват ремонт на автомобили и транспортна техника в съседство с горските територии и да не се допуска буксуване на автомобили по горските пътища.

•При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно осъществяване на връзка и сигнализиране на телефон 112.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе