175 литра на кв. метър дъжд се изсипа в община Златоград

175 литра на кв. метър дъжд се изсипа в община Златоград

През изминалото денонощие, в Община Златоград паднаха проливни дъждове - 175 литра на кв метър. Водите в Язовир Златоград, в 07.00 часа на 22.01.2023 г., са 35 см над кота преливник. Нивото на река Върбица е в рамките на речното корито и няма опасност от разливи, към настоящия момент, съобщиха от общинската администрация.

В резултат на проливните дъждове има паднали земни маси на уличното платно в с. Ерма река и с. Аламовци. В с. Старцево преля водосток и наводни гараж. В с. Долен пропадна подпорна стена в частен имот и наруши покривна конструкция в друг частен имот.

Екипи от доброволци към Община Златоград и общински служители реагират своевременно и отстраняват всички възникнали последици от проливните дъждове.

Вирни се горе