16 сигнала за нападения на мечки в Смолянско за месец

 16 сигнала за нападения на мечки в Смолянско за месец

16 проверки по сигнали за щети върху селскостопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид - кафява мечка са извършили служителите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян през юни, показват данните от сайта на екоинспекцията.

Проверките са извършени в землищата на с. Полковник Серафимово, с. Левочево, с. Могилица, с. Сивино и град Смолян в община Смолян; с. Сливка и с. Две тополи в община Баните; с. Аламовци и гр. Златоград в община Златоград; град Доспат в община Доспат; с. Ягодина в община Борино и град Мадан в община Мадан.

При проверките е установено, че 15 броя от щетите са нанесени от кафява мечка, а за 1 брой щета, в землището на с. Аламовци, община Златоград, комисията не може да потвърди, че е нанесена от мечка.

Вирни се горе