15000 лв. за спорт и отдих в община Борино

15000 лв. за спорт и отдих в община Борино

Днес в Община Борино бяха подписани два договора по Национална кампания “Чиста околна среда – 2018г.” на тема “Обичам природата и аз участвам” за

1."ПОЧИСТВАНЕ,ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ ЗА ИГРИ И ОТДИХ В ЦЕНТРАЛНИЯ РАЙОН НА СЕЛО ЯГОДИНА" на стойност 10 000 лева. Почистеният и добил приветлив облик район ще допринесе за по – добрите условия на възпитание, здравословно развитие и подрастване на децата и разбира се – очаквано повишаване на посещаемостта на селото.

2."СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ ЗА АКТИВЕН СПОРТ И ОТДИХ" при СУ “НИКОЛА ВАПЦАРОВ” СЕЛО БОРИНО на стойност 5 000 лева. Целта на проекта е приобщаване на учениците към идеята за повишаване на физическата и двигателна култура, както и изграждане на трайни навици за активни спортни занимания.

Вирни се горе