15 са отворените оферти в търга за проектиране и укрепване на 11 участъка в област Смолян, засегнати от наводненията в края на 2021 г.

15 са отворените оферти в търга за проектиране и укрепване на 11 участъка в област Смолян, засегнати от наводненията в края на 2021 г.

15 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и изпълнението на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на 11 пътни участъка в област Смолян. През декември м. г. обилните валежи от дъжд и придошлите води на Широколъшка река и р. Въча нанесоха щети на отсечките от третокласната пътна мрежа. Компрометирани са подпорни стени и са нарушени насипи на откосите. На някои места е подровено пътното платно и са нарушени ограничителните системи.

Поръчката е в три обособени позиции, а общата й прогнозна стойност е 4 037 500 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 240 дни.

Отворени са постъпилите 5 оферти в първата обособена позиция за изработването на технически проект и изпълнение на укрепителни дейности на два участъка от път III-197 Борино – Тешел – Девин (от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010). Отсечките са преди село Тешел и в района след кв. „Настан“ на Девин. Индикативната стойност на поръчката 2 375 000 без ДДС. Отворените оферти са на:

„ИСА 2000“ ЕООД

ДЗЗД „БЛГ – 2022“, в което са: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД и „ИНФРА КЕПИТАЛ“ ЕООД;

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД;

„Грома Холд“ ЕООД;

„ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД.

Третокласният път е единствената пряка връзка между областите Смолян и Благоевград. Той е с важно значение за развитието на туризма в региона, тъй като по него се осигурява достъп до „Ягодинската пещера“ и пещерата „Дяволско гърло“, както и до с. Триград и Триградското ждрело.

5 са кандидатите във втората обособена позиция за проектирането и ремонта на 6 участъка от път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин (от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 37+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365). Компрометираните отсечки са в района на селата Стойките, Широка лъка и Беден, както и при град Девин. Индикативната стойност на поръчката за изработване на техническия проект и извършване на ремонтните дейности е 1 187 500 лв. без ДДС. Отворени са офертите на:

„ИСА 2000“ ЕООД

ДЗЗД „БЛГ – 2022“, в което са: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД и „ИНФРА КЕПИТАЛ“ ЕООД;

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД;

„Грома Холд“ ЕООД;

„ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД.

5 са отворените оферти в третата обособена позиция за проектиране и изпълнението на възстановителни и укрепителни дейности на три участъка от път III-864 Пампорово - Стойките (от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710). Отсечките са при к. к. Пампорово и преди село Стойките. Индикативната стойност на поръчката е 475 000 лв. без ДДС. Офертите са на:

„ИСА 2000“ ЕООД

ДЗЗД „БЛГ – 2022“, в което са: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД и „ИНФРА КЕПИТАЛ“ ЕООД;

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД;

„Грома Холд“ ЕООД;

„ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни дейности и ще може да стартира необходимото възстановяване на участъците.

Вирни се горе