15 години Административен съд - Смолян

15 години Административен съд - Смолян

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТБЕЛЯЗА 15 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

Днес, 1 март 2022 г. се навършват 15 години от създаването на Административен съд-Смолян. На тази дата са формирани 28 административни съдилища в страната. След проведен национален конкурс, в Административен съд-Смолян встъпват в длъжност съдиите Росица Сбиркова, Васил Чалъков, Добринка Грибачева, Красимира Селенова, Калинка Младенска и Веселина Женаварова.

Днес, на официално тържество в зимната градина на съда се проведе честване по случай 15-годишнината от създаването на съда. Присъстваха бивши съдии и служители на съда, гости и длъжностни лица. Първият председател на съда, съдия Росица Сбиркова разказа за трудностите, през които са минали по изграждането на Административния съд. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на бившия председател на Окръжен съд Смолян, Радка Свиркова, която има заслуги за реализиране на строителството и е съдействала за предоставяне на помещения, в които да започне първоначално дейността на съда. В речта си, председателят на съда Игнат Колчев, изрази благодарност към първите съдии и служители на Административен съд-Смолян за всеотдайната им работата, за положените добри основи на един колектив, който и днес е в услуга на гражданите. В приветственото си слово акцентира на историята на съда и на общия дълг на всички в сферата на административното правосъдие, да гарантират, че правата на гражданите са насърчени и защитени по всяко време. Той приветства всички работещи в съда за постигнатата солидна основа, която ще продължат да градят, съпътствани от предизвикателството на времето. В речта си той наблегна, че създаването на административните съдилища преди 15 години е важно постижение, което трябва да се помни и да ни вдъхновява за по-добро правосъдие.

На тържествената церемония по отбелязване на 15-годишнината от създаването на съда, бе излъчен филм за историята на съда, подготвен специално за събитието. Основни акценти в него са заслугите на първия председател по изграждането на етаж от съдебната палата за дейността на Административен съд-Смолян и постиженията на сегашния председател в сферата на електронното правосъдие и усилията му във всички насоки, свързани с укрепване върховенството на закона. Поздравителни адреси бяха прочетени от председателя на Върховен административен съд, съдия Георги Чолаков, както и от председателите на Административните съдилища в Ловеч, Варна, Сливен и Плевен.

Вирни се горе