15 000 000 долара отпуска фондация „Бил и Мелинда Гейтс” за всички областни библиотеки.

15 000 000 долара отпуска фондация „Бил и Мелинда Гейтс” за всички областни библиотеки.

Субсидията е на стойност 15 000 000 долара и се отпуска от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” за период от четири годи.ни и половина и обхващаща всички областни библиотеки в България. По този повод в регионалната библиотека „Николй Вранчев” – Смолян се проведе форум по проект „Глобалните библиотеки в България”. На работната среща присъстваха представители на областни библиотеки от страната ,съобщи Йорданка Вълчева, зам. директор на библиотеката. Програмата осигурява комуникационно и телекомуникационно оборудване, интернет връзка, нови софтуери, както и обучение на библиотечния персонал в областта на компютрите и интернет. От анкетирани 53 библиотеки в страната, 46 са отговорили на критериите за кандидатстване, сред които е и тази в Смолян, допълни Вълчева. Представители на фондацията днес са обяснили всички подробности около подготовката на документацията за кандидатстване на целевите библиотеки, като крайния срок за подаване на документите е 24 юли.

Вирни се горе