145 лв. за уязвимите семейства след инфлацията

145 лв. за уязвимите семейства след инфлацията

Със 148,35 лв. еднократна помощ ще бъдат подкрепени 320 000 уязвими домакинства в България. Подкрепата ще дойде през новата мярка "Подкрепа на уязвими домакинства" с бюджет от 47,500 млн. лева от Програма "Развитие на човешките ресурси", съобщава Министерство на труда и социалната политика, цитирано от БНР. Парите ще са за семействата, които са най-засегнати от инфлацията.

Средствата трябва да стигнат до семействата до три месеца.

При изчисляването на размера на еднократната подкрепа за едно уязвимо домакинство освен инфлацията за последната година, са взети предвид и средните разходи за топлоенергия и електроенергия на домакинствата през 2022 година, които са предоставени от Националния статистически институт.

Вирни се горе