1400 проверки на БАБХ в ски курортите за хигиена и негодна храна

 1400 проверки на БАБХ в ски курортите за хигиена и негодна храна

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) e извършила 1408 засилени проверки извън текущия официален контрол и във връзка със зимния туристически сезон за три месеца.

На териториите на Областните дирекции по безопасност на храните София - град, София - област, Смолян и Благоевград бяха проверявани обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти с места за настаняване и предлагащи услугата "all inclusive" и други.

За установените несъответствия са издадени 19 акта за административни нарушения и 71 предписания. Възбранени и насочени за унищожаване са общо 119 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност.

Сред нарушенията, установени от инспекторите, са несъответствия в хигиенното състояние на обекти, нерегламентирана продажба на храни, съгласно Закона за храните, не обявяване на веществата, предизвикващи непоносимост или алергии, неправилно етикетиране на храните и други.

Вирни се горе