135 абсолвенти на ВСУ „Черноризец Храбър”- Смолян получиха свите дипломи

 135 абсолвенти на ВСУ „Черноризец Храбър”- Смолян получиха свите дипломи

Тържествена церемония по случай връчване на дипломи на випуск 2023 г. на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" - Филиал Смолян, събра представители на местната и изпълнителната власт, бизнеса и ръководството на ВСУ в аула „България“ на Филиала на ВСУ в Смолян.

Гости на тържеството бяха академичното ръководство на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" доц. д-р Красимир Недялков, проф. д-р Петър Христов, доц. д-р Елеонора Танкова, г-н Яни Янев, както и Захари Сираков - областен управител на област Смолян, Зарко Маринов - заместник областен управител, Хайри Садъков – народен представител, Николай Мелемов - кмет на община Смолян, Фахри Молайсенов - кмет на община Мадан, Недко Кулевски - кмет на община Рудозем, Костадин Коев - кмет на община Велинград, Здравко Иванов - кмет на община Девин, Мустафа Караахмед - кмет на община Борино, Неджми Али - кмет на община Джебел, Никола Запрянов - началник на РУО – Смолян, Антоанета Караджова - директор на Професионална гимназия по туризъм и строителство - гр. Смолян, ст. комисар Цветан Цанков - директор на ОД на МВР - Смолян, комисар Костадин Бундов - зам. - директор на ОД на МВР - Смолян, инж. Асен Соколов - председател на КСБ – ОП Смолян, ръководители на държавни институции и работодателски организации.

Дипломи получиха 135 абсолвенти от специалностите "Защита на националната сигурност", „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", "Бизнес администрация и мениджмънт", "Строителство на сгради и съоръжения", “ Водоснабдяване и канализация“, както и абсолвенти от магистърските програми „Данъчен и митнически контрол", "Европейска администрация и управление на проекти“, „Водоснабдяване и канализация“. Поздравления от името на завършващите студенти поднесе Мария Кикьова - една от отличниците на випуск 2023г.

По инициатива на представители от академичната общност, местната и изпълнителната власт, експерти от практиката и бизнеса беше иницииран Обществен съвет към Филиал – Смолян, чиято основна цел е усъвършенстване на модела на взаимоотношения между местната власт, бизнеса и науката и мобилизиране на представителите на образователната общност, държавните и неправителствените организации, гарантиращи по-добро и приобщаващо качествено образование, съобразено със световните стандарти. Разгръщането на академичния профил на Филиал - Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“ и предлагането на нови специалности, адаптирани към обществените тенденции бяха част от акцентите на проведения форум.

Почетен плакет за цялостен принос към дейността на институцията получи г-жа Таня Марева - зам. главен редактор на сп. „Родопи“ към Филиала на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Вирни се горе